header image
MVO

Spijkerman is een organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met onze medewerkers, onze klanten en relaties én onze planeet om te gaan. Dat blijkt uit de kernwaarden van ons bedrijf: goed werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid, veiligheid en herbruikbaarheid.

Goed werkgeverschap

Spijkerman is een prettige en betrouwbare werkgever. Dat vertaalt zich in enthousiaste, betrokken en tevreden medewerkers. Zij zetten graag hun beste beentje voor om de opdrachtgevers van Spijkerman te ontzorgen tijdens complexe bouwtrajecten.

De medewerkers worden voortdurend opgeleid. Daardoor neemt de deskundigheid waar opdrachtgevers gebruik van maken dagelijks toe. Er zijn binnen Spijkerman interessante doorgroeimogelijkheden voor medewerkers waardoor de kennis en ervaring binnen ons bedrijf iedere dag uitbreiden.

Maatschappelijk betrokken

Spijkerman voelt zich betrokken bij onze maatschappij. We dragen graag een steentje bij aan onze omgeving. Zo ondersteunen we maatschappelijke instellingen, culturele initiatieven en sportactiviteiten. Dit doen we niet alleen in onze vestigingslocatie maar ook in de directe omgeving van onze bouwlocaties.

Duurzaamheid

Spijkerman staat voor een duurzaam en innovatief huisvestingsysteem. We komen samen met opdrachtgevers tot duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor hun huisvestingsvraagstukken. Het gebruik van duurzame materialen, bouwdelen en constructies vinden wij ontzettend belangrijk. Onze bedrijfsprocessen zijn duurzaam en vinden voor het grootste deel (90%!) plaats in een goed geoutilleerde fabriek onder duurzame omstandigheden. Mede hierdoor zijn wij in de branche koploper op het gebied van afvalscheiding en hergebruik van materialen en grondstoffen. Werken met Spijkerman betekent samenwerken aan een duurzame planeet.

Veiligheid: werk veilig of werk niet!

Spijkerman Bouwsystemen vindt veiligheid van groot belang. Op onze bouwplaatsen hebben we het belangrijke motto: “werk veilig of werk niet!” Dit geldt voor onze medewerkers, opdrachtgevers, toeleveranciers en onderaannemers.
We gaan alleen aan het werk onder veilige omstandigheden. Daar zorgen we ook voor met een arbomanagementsysteem dat VCA gecertificeerd is. Met behulp van ons veiligheidsbeleid kunnen we de arborisico’s systematisch en effectief beheersen en aan alle geldende veiligheidseisen voldoen. Bovendien is ons veiligheidsbeleid er op gericht om onze arboprestaties voortdurend te verbeteren.

Herbruikbaarheid

Bij duurzaam bouwen kijken we vooruit naar de beheer- en exploitatiefase van onze bouwprojecten. Door het unieke Spijkerman Bouwsysteem zijn alle bouwonderdelen herbruikbaar. Onze woonmodules zijn namelijk flexibel en verplaatsbaar. Daardoor is er een interessante exploitatie mogelijk.
Door de mogelijkheid van materiaal- en grondstoffenhergebruik is de belasting voor het milieu ook op de lange termijn zo klein mogelijk.